Thực hiện theo công văn số 336/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội. Trường mầm non Xuân Nộn cho học sinh nghỉ học từ 01/02/2021 đến hết 16/02/2021 theo quy định để đảm công tác phòng, chống ...